Start-up Guide [STEP 1] Let’s start a business!

Gusto mo bang magkaroon ng sarili mong negosyo pero hindi mo alam papaano magsimula? Kung ganoon, para sa iyo ang course na ito. Ang mga matutunan mo ay:

  1. Ano ang pwedeng ibenta? Paano mag-benta?
  2. Mga klase ng negosyo

Pagkatapos ng course na ito, maari mong sagutan ang aming quiz at alamin kung anong klase ng negosyo ang akma sa iyong personalidad at kakayahan!

Do you want to start your own business but don’t know what or how to sell? If yes, then this course is for you! You’ll learn in this course:

  1. What and how to sell
  2. Types of sole proprietorships

After taking this course, you can answer our quiz and know what kind of business suits you according to your personality and skills.